Za udobje mojega doma

Splošni pogoji sodelovanja

Splošni pogoji sodelovanja

Vsaka uporaba strani www.vaillant.si podlega nižje navedenim pogojem. Razmnoževanje, prevajanje, hranjenje in obdelava celotne ali delne vsebine v drugih medijih, je dovoljeno le v nekomercialne namene in samo za individualno uporabo ob upoštevanju avtorskih pravic, drugih lastniških pravic in vsakih navedenih omejitev pravic. Zaradi tega je razmnoževanje, reproduciranje ali kakršnokoli distribuiranje dovoljeno samo z izrecnim dovoljenjem Vaillanta.

Vaillant bo vložil ves razpoložljiv napor v izdelavo strani. Izključuje pa se kakršnakoli odgovornost za aktualnost, pravilnost ali popolnost prikazanih informacij in podatkov. Vaillant si pridržuje pravico do sprememb oziroma dopolnitev informacij in podatkov na svoji web strani brez predhodne najave in ne bo odgovoren za kakršnekoli posledice izhajajoče iz teh sprememb.

Vsi uporabniki ki obiščejo stran www.vaillant.si uporabljajo njeno vsebino na lastno odgovornost. Vaillant ne bo odgovoren za kakršnekoli direktne, slučajne, posledične, indirektne ali kazenske škode, ki so nastale iz pristopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe www.vaillant.si strani oziroma eventuelne napake ali nepopolnosti v njeni vsebini.

Ta stran vsebuje informacije tretjih oseb in povezave do drugih internet strani nad katerimi Vaillant nima nadzora. Kadar je to mogoče, se take informacije v skladu s tem tudi označijo. Te strani so narejene s strani tretje osebe in Vaillant ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino ali katerikoli aspekt vezan na te strani.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje VAILLANT d.o.o., Dolenjska cesta 242 B, 1000 Ljubljana zbira osebne podatke strank preko spletnih obrazcev na www.vaillant.si, www.ogrevanje-online.si in www.izberi-toplotno-crpalko.si ter preko papirnatih obrazcev. Podjetje Vaillant d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

• Podatkov o naših strankah nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.

• Podatke o naših strankah posredujem pooblaščenim serviserjem in instalaterjem samo v primeru, da stranka predhodno odobri takšno vrsto posredovanja.

• Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

• Osebne podatke hranimo samo dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani oziroma do preklica privolitve posameznika.

• Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naših strank.

• Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.

• Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

Podjetje Vaillant d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

Pri kontaktiranju ponudnika preko spletnih obrazcev, ki vključujejo oddajo osebnih podatkov, so privolitve navedene kot izbirna polja in stranka svojo privolitev izrazi z označitvijo privolitve. Izražena privolitev se upošteva ob potrditvi spletnega obrazca.

Privolitve, ki vključujejo strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, so obvezne za potrditev spletnega obrazca. Ponudnik zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.

Podjetje Vaillant d.o.o. zbira tudi pisne privolitve strank na namenskih obrazcih, kjer stranke svojo privolitev označijo v ustreznih poljih in potrdijo s svojim podpisom.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili zbrani in za katerega ima privolitev posameznika.

Osebne podatke strank, ki nam preko kateregakoli kontaktnega obrazca oddajo povpraševanje, bomo uporabili izključno za vso komunikacijo, povezano z njihovim povpraševanjem. V primeru, da stranka odda privolitev tudi za posredovanje osebnih podatkov inštalaterju, vnesene osebne podatke posredujemo inštalaterju. Za obdelavo in varstvo posredovanih osebnih podatkov je odgovoren inštalater in Vaillant d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti v primeru morebitne zlorabe osebnih podatkov stranke s strani inštalaterja. O odgovornosti glede varstva posredovanih osebnih podatkov je stranka seznanjena pred oddajo povpraševanja.

Osebne podatke strank, ki se bodo naročile na obveščanje, bomo uporabili za obveščanje v zvezi z novostmi in posebnimi ponudbami iz Vaillant programa, največ 1-krat na mesec.

Osebne podatke strank, ki se zbirajo s papirnatimi obrazci, se zbira in obdeluje v skladu s temi pogoji poslovanja, pri čemer so strankam vse potrebne informacije v vezi z varstvom njihovih osebnih podatkov zagotovljene na samem papirnatem obrazcu.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov VAILLANT d.o.o., Dolenjska cesta 242 B, 1000 Ljubljana, po pošti, elektronski pošti na info@vaillant.si ali na telefon +386 1 280 93 40.

Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Odjava od obveščanja

Od prejemanja obvestil po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov podjetja. Od prejemanja obvestil po drugih komunikacijskih kanalih se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da nam svoje želje sporočite ustno ali pisno na naslov podjetja.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.